مرد نامحرم !!

برادر فاضل جناب آقای شیخ جوادابراهیمی برای من نقل کردند که روزی از جناب استاد حسن زاده (مدظله ) خواستم کهنصیحت و ارشاد و موعظه ای برایم بیان فرمایند. از جمله فرمودند: سعی کنید بانامحرمان تماس نداشته باشید چه زن باشد و چه مرد!!تعجب کردم و پرسیدم : آیا مردهم نامحرم می شود؟! فرمودند: هر کس که با خدا انس نداشته باشد، نامحرم است !!

 

کتاب: داستانهای حکیمانه در آثار استاد حسن زاده آملی ص 122

/ 0 نظر / 10 بازدید