حماسه 9 دی : نیاز لحظه ها !!!

3) برنا نیوز

#1>http://bornanews.com/vglh.vnmy23n-wfd1.tws2t2y2x.u.html#1

#18>http://bornanews.com/vglh.vnmy23n-wfd1.tws2t2y2x.u.html#18

http://www.bornanews.ir/vdcd.o0k2yt095a26y.html

http://www.bornanews.ir/vdcc.1qma2bqiola82.html

http://www.bornanews.ir/vgld.f0k2yt09fhf62yyal..html

http://www.bornanews.ir/vgla.wnmk49nio,61k445h..html

http://www.bornanews.ir/vglj.yeifuqemowvzfuusb..html

http://www.bornanews.ir/vgli.uawct1aqyxz2cttbk..html

http://www.bornanews.ir/vgle.78nbjh8px2zibjj9r..html

http://www.bornanews.ir/vglb.gbsurhb0gl8purriq..html

http://www.bornanews.ir/vgle.f8nbjh8nf2zibjj9r..html

http://www.bornanews.ir/vgli.yawct1awzxz2cttbk..html

http://www.bornanews.ir/vglb.sbsurhbs0l8purriq..html

http://www.bornanews.ir/vgle.p8nbjh8wz2zibjj9r..html

http://www.bornanews.ir/vgli.3awct1arrxz2cttbk..html

http://www.bornanews.ir/vglg.q9nrak9wuvq4raap1..html

۴)سرزمین نیوز

http://img171.imageshack.us/img171/2219/59357620.jpg

۵) خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091487

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091584

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091537

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091212

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091485

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810131555

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810231045

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810151518

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091568

http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8810091672
http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8810091662

http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8810091633
http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8810091747

http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8810091579

۶) میر یزید نیوز

http://kuku.parsiblog.com/1282118.htm

٧) جنبش سبز های جوان ایران

http://sabzhayejavon.persianblog.ir/post/109

8) فقط ایران ، فقط سید علی خامنه ای

http://love-iran-1.persianblog.ir/post/2385

٩) یوزارسیف

http://usof156.persianblog.ir/post/365/

http://usof156.persianblog.ir/post/366/

http://usof156.persianblog.ir/post/367/

http://usof156.persianblog.ir/post/368/

http://usof156.persianblog.ir/post/369/

http://usof156.persianblog.ir/post/370/

http://usof156.persianblog.ir/post/371/

 ١٠) کلیپ های موبایل مبارز

http://mobarezclip.com/post-1121.aspx

http://mobarezclip.com/post-1124.aspx

http://mobarezclip.com/post-1114.aspx

http://mobarezclip.com/post-1115.aspx

http://mobarezclip.com/post-1106.aspx

http://mobarezclip.com/post-1108.aspx

http://mobarezclip.com/post-1612.aspx

 ١١)ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم  م

http://biyatoojigar.blogfa.com/post-75.aspx

١٢) اصلاح الگوی مصرف

http://eslahe-osooli.persianblog.ir/post/463/

http://eslahe-osooli.persianblog.ir/post/409 

١٣) طنز خفن سیاسی

http://islamic.mihanblog.com/post/710

 ١۴) آهستان

http://ahestan.wordpress.com/2009/12/31/

http://ahestan.wordpress.com/2009/12/30/

http://ahestan.wordpress.com/2010/01/04/9-dey/

١۵) خاکریزیسم

http://www.amaliat.blogfa.com/post-154.aspx

١۶) تالار گفتگوی هفت تیر

http://7tir.info/index/viewtopic.php?f=2&t=30311

 ١٧) یوتیوب فارسی

http://www.youtube.ir/videos/325/راهپیمایی-پرشکوه-عاشورائیان

http://www.youtube.ir/videos/327/راهپیمایی-پرشکوه-عاشورائیان

http://www.youtube.ir/videos/359/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

http://www.youtube.ir/videos/360/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

http://www.youtube.ir/videos/361/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

http://www.youtube.ir/videos/363/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

http://www.youtube.ir/videos/364/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

http://www.youtube.ir/videos/362/تجمع-9-دی-عاشورائیان-تهران

١٨) پایگاه خبری صراط

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=855

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=872

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=866

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=850

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=844

١٩) چهار نما

 http://charnama.blogfa.com/post-21.aspx

http://charnama.blogfa.com/post-18.aspx

٢٠) جنبش سبز علوی سبز نبی

http://sabzenabe2.blogfa.com/post-588.aspx

21)شبکه خبر دانشجو

http://snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=127691

22)جهان نیوز

http://jahannews.com/vdcjtyeo.uqeovzsffu.html

23) خبرگزاری مهر

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1008766

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1009006

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1009002

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008820

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008818

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008802

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008795

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008782

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008751

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008719

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1008016

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1007985

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1007842

٢٣)ترنج نیوز

http://torang3.blogfa.com/post-1111.aspx

http://torang3.blogfa.com/post-1077.aspx

http://torang3.blogfa.com/post-1190.aspx

24) مردان بی ادعا

http://mardanbig.blogfa.com/post-92.aspx

٢۵)خادم ملت ،عاشق ولایت

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-1186.aspx

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-1012.aspx

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-997.aspx

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-995.aspx

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-969.aspx

http://www.ahmadinejaad88.blogfa.com/post-1031.aspx

٢۶)زنجیره وبلاگهای طرفداران احمدی نزاد

http://zanjireye-khodjoosh.blogfa.com/post-118.aspx

http://zanjireye-khodjoosh.blogfa.com/post-126.aspx

http://zanjireye-khodjoosh.blogfa.com/post-132.aspx

 ٢٧) یک دانشجوی پزشکی حق جو

http://www.fyasseri.blogfa.com/post-67.aspx

 ٢٨)محسن و دوستان

http://www.mohsen-va-doostan.blogfa.com/post-521.aspx

 ٢٩)یه بنده خدا

http://moqanni.blogfa.com/post-51.aspx

٣٠)منتظران ظهور

http://www.montazeran-group.blogfa.com/post-39.aspx

٣١)دزد گیر ٨٨

http://www.agha14.com/post-185.aspx

٣٢)زمبور

/http://zamboor.persianblog.ir/post/41

٣٣)استاذنا

http://www.ostazona.blogfa.com/post-116.aspx

٣۴)سیاره رنج

http://www.maghtal.blogfa.com/post-970.aspx

http://www.maghtal.blogfa.com/post-971.aspx

http://www.maghtal.blogfa.com/post-977.aspx

٣۵)حامیان نیوز

http://hamiyannews.blogfa.com/post-254.aspx

٣۶)حدیث پیمانه

http://entekhabe92.persianblog.ir/post/44/

http://entekhabe92.persianblog.ir/post/47/

٣٧)کربلایی ١١٠

http://karbalaey110.blogfa.com/post-104.aspx

٣٨)خاطرات جبهه

http://davodabadi.persianblog.ir/post/292

٣٩)نگرش نیوز

http://negareshnews.blogfa.com/post-591.aspx

http://negareshnews.blogfa.com/post-592.aspx

http://negareshnews.blogfa.com/post-590.aspx

http://negareshnews.blogfa.com/post-587.aspx

http://negareshnews.blogfa.com/post-635.aspx

۴٠)تا آخر هستیم

http://taakharhastim.ir/post-289.aspx

http://taakharhastim.ir/post-250.aspx

http://taakharhastim.ir/post-249.aspx

http://taakharhastim.ir/post-239.aspx

۴١)جنبش سبز علوی

http://jsanews.com/news.php?extend.389

۴٢)فور ویزیت (4Visit)

http://www.4visit.com/play.php?vid=1680

۴۴)جنیش دانشجویان آزاد اندیش (جدا )

http://www.jedanewes.mihanblog.com/post/328

http://www.jedanewes.mihanblog.com/post/330

http://www.jedanewes.mihanblog.com/post/318

http://www.jedanewes.mihanblog.com/post/317

۴۵)چند حط به سبک امروز

http://shenase100.blogfa.com/post-17.aspx

۴۶) سایت خبری تحلیلی خدمت

http://www.khedmat.ir/vdca.0nuk49niy5k14.html

47) غریبانه

http://emma1365.mihanblog.com/post/208

http://emma1365.mihanblog.com/post/209

http://emma1365.mihanblog.com/post/206

http://emma1365.mihanblog.com/post/210

۴٨)خبرنامه دانشجویان ایران

http://iusnews.ir/index.php/component/content/article/5502.html

۴٩)مهر ایلام

http://www.mehrilam.ir/content.asp?id=67687

۵٠)فتنه گر

http://anyazd.com/post/222

۵١)مذهبی فرهنگی

http://mazhabi-farhangi.mihanblog.com/post/3229

۵٢)طنز و کلیپ سیاسی

http://tanz-siasi.blogfa.com/post-9.aspx

۵٣)خاطره

http://khaterat20.persianblog.ir/page/22

۵۴)پرچم

http://www.parcham.ir/vdch.zn-t23nkmftd2.html

۵۴)جمهوری اسلامی ایران

http://jonbeshe-sabze-alavi.mihanblog.com/post/10

۵۵)خبرگزاری دانشجویان ایران

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1465043

۵۶)رجانیوز

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45464

۵٧) اصولگرا

http://www.osolgara.blogfa.com/post-88.aspx

۵٨) فتنه سبز

http://www.fetneyesabz.blogfa.com/post-18.aspx

۵٩) پایگاه روشنگری موج فتنه

/ 25 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

سلاممممممممممممممم اینا از اونور اونا رو هک میکنن اونا هم از اونور عجب ها راستی خوشحال میشم بهم سر بزنید و با نظرات سازنده تون کمک راهم باشید[گل]

حمید بناء

سلام رزمنده موفق باشید و سرافراز التماس دعا

یارآشنا

در جاده انقلاب/ روی یکی از تابلوها نوشته بود/ یکی بود یکی نبود/ غیر از خدای مهربون/ هیچ‌کی نبود/ جاده لغزنده است/ دشمنان مشغول کارند/ با احتیاط برانید/ سبقت ممنوع/ دیر رسیدن به پست ریاست‌جمهوری/ بهتر از هرگز نرسیدن به امام است/ حداکثر سرعت مجاز، سرعت حرکت ولی‌فقیه است/ اگر پشتیبان ولایت‌فقیه نیستید/ لااقل کمربند دشمن را نبندید/ با دنده لج حرکت نکنید/ با وضو وارد شوید/ این جاده مطهر به خون شهداست

دانشجو

سلام حتما اطلاع رسانی کن حتما : http://daneshjoo-news.persianblog.ir/post/1521

امیر

سلام دهه مبارک فجر را پیشاپیش تبریگ میگویم و امیدوارم با حضور بی سابقه مردم در 22 بهمن جواب دندان شکنی به دشمنان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی داده شود. با یک مطلب جدید با عنوان "بسته صوتی"شهید دیالمه"بروزم امیدوارم استفاده کنید. منتظر نظرات سازنده شما هستم. برای شادی روح امام و شهدا صلوات یا حق

الياس

سلام با "اندر نقد پاونا (پايگاه وبلاگ نويسان ارزشي)" به روزم

اسحق فتحی

بله مسلم است که چون منی از آقا زاده ها به دور باشم اما اینکه آقا زاده ها کدامشان تا حالا به پای میز محاکمه کشیده شده اند را شما و حضراتی که سنگشان را به سینه میزنید باید پاسخ بدهید والبته نمیدانم چرا کسانی که تا 5 سال پیش صندوق ذخیره ارزی را مانند شبکه های جاسوسی دشمن زیر ذره بین گذاشته بوندند تازگی ها به این صندوق سری زده اند تا ببینند چه شد مازاد صندوق ذخیره ارزی و در کجا هزینه شد؟