امین 6

فرسود دل ز مشغله جسم و جان بیا                بستان زخود فراغت ایام ده مرا

رزق مرا حواله به نامحرمان مکن                 از دست خویش باده گل فام ده مرا 

بوی گلی مشام مرا تازه می کند                ای گلعذار بوسه به پیغام ده مرا

بنما تبسمی و خزانم بهار کن                        ای نخل بارور گل بادام ده مرا 

عمرم برفت و حسرت مستی زدل نرفت             عمری دگر زمعجزه جام ده مرا

ای عشق شعله بر دل پر آرزو بزن                چندی رهایی از هوس خام ده مرا

جانم بگیر و جام می از دست من مگیر       ای مدعی هر آنچه دهی نام ده مرا

مرغ دلم به یاد رفیقان به خون تپید               با رب امید رستن از این دام ده مرا

بشکفت غنچه دلم ای باد نو بهار             خندان دلی بسان " امین " وام ده مرا

سروده مقام معظم رهبری

/ 1 نظر / 9 بازدید
وارث پیامبر

به گفته مولا حضرت علی(ع) از بین دجالان دو تن از اولاد فاطمه هستند که خروج خواهند کرد و با فریبکاری و دروغهای خودشان باعث فتنه در جهان خواهند شد.امروز به تعبیر حرف مولا دجال ریاکار و دروغوی زمان خامنه ای منفور است...