آموزه های شهید آوینی از امام (ره ) 3

استعارات حضرت امام

چنانکه شما اگر به بعضی از پیام‌های حضرت امام(ره) دقت بفرمایید،مخصوصاً پیام استقامت که در حج سال 66 فرمودند، خواهید دید که استعاراتی که حضرت امام(ره) ‌دارند جزاز طریق علم تأویل نمی‌توان به آن نزدیک شد و معنایش را فهمید. کسی هم که این استعارات از او تجلی کرده است و به بیانش تنزل پیدا کرده است،او خودش هم باید دارای یک چنین مقامی باشدتا به یک چنین استعاراتی برسد. ۲

 شعر، اسرار درونی امام

حقیقت اسلام در شعر کهن ما ظاهر شده است. در شعرهای حافظ و مولوی حقیقت اسلام است که ظاهر است و حتی می‌بینید که حضرت امام (قدس سره) وقتی که نهفته‌ترین و نهانی‌ترین و مختفی‌ترین اسرار درونی خود را می‌خواهد مطرح کند، به قالب شعر روی می‌آورد. یعنی با شعر سخن می‌گوید و به همان زبانی هم شعر می‌گوید که حافظ شعر می‌گفت. ایشان از لحاظ سبک هم خیلی شبیه به حافظ شعر می‌گفت. از لحاظ استعاراتی هم که به کار می‌بردند، استعاراتی است که بیشتر در اشعار حافظ می‌بینیم. ۳

 فریاد امام خمینی

هنوز فریاد امام خمینی است که به گوش می‌رسد: باید شیطان بزرگ و اوسط و کوچک را از حریم مقدس اسلام و کعبه و حرم راند. ۴ 

 ولایت تکوینی و تشریعی

وقتی برای حضرت امام(ره) ولایت قائل می‌شویم، فقط ولایت تشریعی نیست. ولایت تکوینی هم دارد، عالم مسخر یک چنین کسی است که ولایت دارد وقتی اسلام در وجود انسان متحقق می شود، یعنی انسان همه جهان است. ۵

 حضرت امام(ره) 

 بعد از پنج شش قرن تمدن جدید یک فردی مثل حضرت امام(ره) در این دنیا پیدا شده است. امام(ره) شخصیت کمی نیست. شخصیتی نیست که هر سال در عالم یکی به دنیا بیاید. ایشان از لحاظ مرتبت وجودی در حد حضرت ابراهیم(ع) است؛ آمده است و صورت جدیدی از زندگی را به آدم نشان می‌دهد. این همه شیفته دارد. جوان‌ها، بچه‌ها، زن‌ها شیفته‌اش می‌شوند. به سمت‌اش می‌آیند. بعد مانده‌ایم که حالا چه کار کنیم و علتش هم محاصره تمدن جدید است. این تفکر تا موقعی تفکر است که بجنگد. وقتی که نمی‌جنگد، همین طور در خودش از بین می‌رود. تفکر امام(ره) دنیای جدید را تسخیر کرده است. چون باطن آدم‌ها را گرفته است. با قلب‌ها سر و کار دارد نه با ظاهر. قلب‌ها را می‌گیرد. ۶

 شعر حضرت امام(ره) 

شما همین شعر حضرت امام(ره) را ببینید: «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم...» دستخط امام(ره) را ببینید. از همان اول قلم را روی کاغذ گذاشته تا آخر آمده است. هنر از وجود آدم می‌جوشد. ۷

حضرت امام (ره) بنیانگذار فرهنگ دیگری

عالم جدید در این جهت حرکت کرده است که همه انسان‌ها شبیه به هم بشوند، آموزش یکسان می‌بینند، رسانه‌های یکسان می‌بینند، از این رسانه‌ها آموزش‌های یکسان به آنها داده می‌شود، فرهنگ یکسان در سرتاسر دنیا دارند، غیر از ایران که حضرت امام(ره) یک فرهنگ دیگری بنا کرد. این فرهنگ با عالم جدید جمع نمی‌شود و غایت و قبله آن، قبله عالم جدید نیست. قبل از اسلام چه بود، بعد از اسلام چه هست، عیناً همین اتفاق افتاد. جاهلیتی بود. امام آمد و فرهنگی را بنا کرد که اصلاً با جاهلیت جمع نمی‌شود. ممکن نیست جمع بشود. ممکن نیست جمع بشود. فقط در یک صورت؛ تازه جمع هم نمی‌شود: عالم جدید را در خدمت خودش معنا می‌کند

 حکمت دینی

اما نمی‌توان از همه انتظار داشت که حکیم باشند و حکمیت دینی را مانند حضرت امام خمینی(ره) بدانند و از این نظرگاه عالم امروز را بشناسند. از نظرگاه حکومت دینی حقیقی می‌توانیم با عالم امروز مقابله کنیم. همانگونه که حضرت امام(ره) ‌برخورد کردند و هم اکنون، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخورد می‌کنند. ۹ 

 پی نوشت:

1. آینه جادو 3، ص 192

2. همسفر خورشید، ص 256

3. همسفر خورشید، ص 255

4. همسفر خورشید، ص 247

5. همسفر خورشید، ص 211

6. همسفر خورشید، ص 209 الی 210

7. همسفر خورشید، ص 206

8. همسفر خورشید، ص 204

9. همسفر خورشید، ص 197 

/ 0 نظر / 15 بازدید