زنجیره عدالت خواهی دانشجویان

جدود ۵٠ - ١٠٠ نفر دختر و مختلط با قرتی بازی های همیشگی و حرکات سوسولی سبزکها و رقاصه های سیاسی شروع به اعلام موچویت و دادن شعارهای حتی انتخاباتی تاریخ گذشته !!! و دعوت از دانشجویان کردند ...

پس از اتمام نماز جماعت دانشگاه و عدم رغبت دانشجویان به حضور در جمع سبزکها شعارها سمت و سویی سیاسی و در جهت تخریب دولت دهم شکل می گیرد ...

در این میان دانشجویان متعهد و دلسوز دانشگاه با تشکیل زنجیره انسانی بیش از ١٠٠٠ نفری و با جواب به لجن پراکنی سبزکها آنها را پس از تحمل شکست دوباره مجبور به ترک محیط آموزشی دانشگاه کردند... 

فایل زنجیره انسانی دانشجویان و  اعلام انزجار از استکبار جهانی در ١٣ آبان ٨٨: 

http://www.4shared.com/file/148292510/813a0c95/amir.html

 

=================================

شرکت در نظر سنجی از مخاطبین و درج نظرات ، ما در ادامه راه کمک شایانی خواهد کرد . 

/ 0 نظر / 8 بازدید