نامه سرگشاده به دهنمکی!

امروز جریان نیرنگ و تزویز شمشیر عدالت رابر نمی تابد. که هیچ ! ، به فکرخیمه دیگری به همت مجمع و شوراست !

وای مگر قرار است سقیفه تکراری شود !

آقا مسعود !

درنگ جایز نیست !

گفته ای وصیت نامه امام را در فکه و شلمچه هزار بار خواندی و حفظ شدی ! تو که از حفاظ بی عمل زمان خود نیستی ، به وقت فریاد علی سکوت اختیار کردند و به وقت سکوت مولا شعار "انا رجل " سر دادند.

آقا مسعود !

درنگ جایز نیست !

علی زمان ! در چاه تنهایی ، شکایت خدعه کوفیان و سران فتنه را با مولا اینچنین نجوا میکند : که " ای سید و مولای ما، ما آنچه را لازم بود انجام دادیم و آنچه را باید گفت، گفتیم و خواهیم گفت. ما جان ناقابل و اندک آبروی خود را در کف دست گرفته ایم و آن را در راه انقلاب و اسلام فدا خواهیم کرد، ما این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد و شما که صاحب حقیقی این انقلاب و کشور هستید برای ما دعا کنید."

آقا مسعود !

درنگ جایز نیست !

پس اخراجی های 3 را در بیان آمال و آرزوی محرومان و ولی نعمت تان امام راحل کلید بزن!

مستعضان امکانات مالی و استودیو پخش و ضبط و شهرک سینمایی ندارند ... ولی دعای خیرشان ، توشه عاقبت به خیری  شماست ....

آقا مسعود !

درنگ دیگر جایز نیست !

نگذارید دیگر جام زهر کوفیان ، لبان سلاله پیامبر را جرعه نوش بی مسئولیتی مان زمزمه کند.

مگر انقلاب ما ، انقلاب ارزشها ، عدالت، توزیع و صدور آن نبوده است. امروز صف بد خواهان و مافیای دنیا زده مجاهدتهای صدر انقلاب ! را به موافقت نامه های اصولی کاغذ ، شکر و سیاهی قیر در مجلس و مجمع و شورا فروخته اند...

آیا اسکله صدور انقلاب به اسکله باراندازی آقازاده ها فروخته شده است. که ارزشهای انقلاب را بدون مجوز به اغنیای اجنبی بفروشند...

چرا همت مان بی همت !!! شد. چرا شهردارمان دیگر بوی باکری ها ! را نمی دهد ... بوی تعفن اخراجی ها آزار مان می دهد ...

هوای شهر به ابتکار ! سرکار خانم ها ! از آلودگی محیط زیست و انگل زیستی آقازاده ها قابل تردد و زندگی نیست .روزها رویت چهره شان آزار مان می دهد ... شب گردی دیگر کارمان شده است ...

 آقا مسعود !

درنگ دیگر جایز نیست...

/ 0 نظر / 8 بازدید