امین 2

چو آسمان مه آلوده ام ز تنگ دلی 

                                                          پر است سینه ام از انده گران بی تو

نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق   

                                       سر بهار ندارد بلبلان بی تو

لب ازحکایت شبهای تار میبندم       

                                                    اکر امان دهدم چشم خونفشان بی تو

چو شمع شکوه ندارم شراره یی به زبان    

                                                        نمی زند سخنم آتشی به جان بی تو

 ز بی دلی و خموشی چو نقش تصویرم   

                                                     نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو

عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم   

                                                         چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو

گزارش غم را مگر کنم چو  امین  

                       جدا زخلق ،به محراب جمکران بی تو

 سروده مقام معظم رهبری

/ 1 نظر / 5 بازدید

سلام بر مردی که خاریست در چشم یزیدیان.