منتظر الزیدی

منتظر الزیدی

بیش از یک هفته از حرکت انقلابی  الزیدی در تحقیر شیطان می گذرد .

باید به الزیدی تبریک گفت ...

حجکم مقبول سعیعکم مشکور ..

تو شیطان را به تمسخر گرفتی ..

شیطان حقارتش را با مشت و لگد جواب دلد پس کار تو مورد قبول حضرت حق است ، حاجی امسال !

الزیدی دستت را کفشت را می بوسم که شجاعت و آزادگی را به ریاست و مقام دنیا نفروختی !

عجب کاری کردی منتظر الزیدی !

تاریخ گواه  رمی هفتگانه جمرات ابراهیم در ذبح اسماعیل ، قالت لا اله الا الله سمیه  در زیر آفتاب گرم و سنگینی سنگ ابو جهل بر سینه بلال  را و ترک دیار ابوذر به ربذه و انتفاضه کفش تو را فراموش نخواهد کرد ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
yas

حضرت امام روح الله: ما می گوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الا الله» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم