دن کیشوت ایرانی

راهپیمایی دیروز موسوی این نماد قانون گرایی ! بدون مجوز قانونی وزارت کشور و مردی از جنس مافیا ! با حرکت دادن سیاهی لشگر  متعرض در تهران و آلوده کردن خود به خون مردم با اطمینان از شروع در گیری و تعرض به اماکن عمومی و دولتی ،سیر قهقرایی  فعالیت سیاسی خود را وارد فاز خودزنی ،تخریب و اهانت به رای بیش از  ٢۴ میلیون ملت ایران کرد. که در روان کاویی شخصیتی و اجتماعی ایشان به چند نکته مهم خواهیم رسید.

١."عواقب رفتارهای آشوبگرانه و هرج‌ومرج طلبانه مستقیماً متوجه حضرت‌عالی و اطرافیان شما خواهد بود. لذا از شما توقع داریم با پذیرش رأی ملت و نتیجه انتخابات و تبریک به ملت و نامزد منتخب، رفتاری مردم‌سالارانه و در خور سوابق و روحیات انقلابی و دینی‌تان بروز دهید. این روش به نفع مصالح شما، ملت و میهن عزیزمان خواهد بود."

عدم توجه به توصیه دوستان نشان از غرور فکری و خود گامگی ایشان در رفتارهای اجتماعی جای تامل دارد چرا ایشان در زمان حضرت امام با ارائه استعفا برای پذیرش برنامه خود به مجلس و نظام، در بحبوحه جنگ نشان از ماجرا جویی و قدرت طلبی ایشان دارد.. 

٢.موسوی که به خاطر حمایت های مطلق رفسنجانی جوگیر شده است رسما اعلام می کند که انتخابات باید باطل شود ولی حتی یک دلیل و مدرک برای تقلب ارائه نمی کند.

٣. ترس رسیدگی به اموال نامشروع خود و حامیان موسوی در لایحه دوم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور منتخب اکثریت مردم ایران ، نگرانی فزاینده در اردوگاه اخراجیهای اصلاحات افتاده ، به فکر نشان دادن وزن اجتماعی و سیاسی خود برای عدم پیگیری مطالبه قاطبه مردم در گفتمان عدالت  تو سط رییس جمهور قانونی و منتخب مردم که برای دومین بار متوالی انتخاب شده است به سفارش باند مافیا و پیشتیبانی علنی هاشمی ،موسوی نقش دن کیشوت ایرانی و مردی از جنس مافبایی زیاده خواهی را بازی و رهبری  این حرکت را به راه انداخته است.تا از دولت منتخب و مردم زهر چشم بگیرد.

 نه موسوی بزرگ‌تر از بنی صدر است و نه حامیانش از سازمان مجاهدین قوی تر.

ای کاش امام زنده بود و احوال این میراث خواران و خواص انقلاب را می دید که حاضرند برای عدم پیگیری مطالبات به حق مردم برای عدالت ،امنیت جان و ناموس مردم را به بازیچه بگیرند.

بازی مبتذل و  قدرت طلبانه موسوی می گذرد و مثل بازی های مبتذل دیگری که از ابتدای انقلاب برای به آشوب کشیدن کشور به شکست انجامید، به زباله دان تاریخ می رود...  

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرتضی

خیلی متاسفم برات. نمی دونم تو قیامت چطوری به تهمت ها و توهین ها جواب میدی. منو به جای تو رعب ورداشت. بازم میگم خیلی خیلی برات متاسفم!!!!!!!!!!!![تعجب]