امین 5

از سرجان بهر پیوند کسان بر خاستم

چون الف در وصل دلها از میان بر خاستم

واژگون هر چند جام روزیم چون لاله بود

 از کنار خوان قسمت شادمان بر خاستم
بزم هستی را غرض مهر فروزان تو بود

هم چو شبنم ،چهره چون کردی عیان بر خاستم
از لگذکوب حوادث عمر دیگر یافتم

چون غبار از زیر پای کاروان بر خاستم
طاقت دم سردی دوران ندارم هم چو گل

 در بهار افکنده رخت و در خزان بر خاستم
آزمودن عیش و راحت را به گنج دام تو

از سر جولانگه کون و مکان بر خاستم
صحبت شوریده حالان مایه شوریدگی است

 با امین هر گه نشستم بی امان بر خاستم


سروده حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

/ 0 نظر / 6 بازدید