حافظوا علی الصلوات !

امام صادق (علیه السلام ) :

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیء

وقتی که عالمی از دنیا می رود لطمه ای بر پیکره اسلام وارد می شود که هیچ چیز آن را جبران نمی کند .

آقای مصباح می گوید: آیت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی (ره) نقل می کردند که ایشان می فرمود:« اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند! و یا فرمودند: به صورت من تف بیندازد. »
اول وقت سرّعظیمی است « حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید. »
خود یک نکته ای است غیر از « أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید. » و همچنین که نماز گزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد. »

/ 0 نظر / 12 بازدید