خطر بزرگ در راه است !!!

و برعکس قضیه هم، اگر عدم تبیین صحیح و ترسیم نامشخصی از غایت های استرایژیکی و اهداف تاکتیکی برای رسیدن به آرمان های  انقلاب که از الزامات مبیین مردم سالاری دینی است رخ دهد، مهم ترین و اولین گام شروع تهدیدات و انحراف از مسیر برداشته خواهد شد ...

 که تا کنون با درایت و رهبری حکیمانه، در بیشتر موارد تبدیل به فرصت های جذب، رویش و نگهداشت پرچم گفتمان انفلاب اسلامی در چهار چوب ارزشها و در میان نیروی های خودی وفادار به اصول نظام اسلامی شده است، که اگر به راه دشوار رفته و بحرانهای پشت سر گذاشته نگاه کنیم نباید براحتی از کنار آن بگذریم و بدان کم اهمیت باشیم ... چرا !!!؟

در زمین، قواعد و ضوابط حاکمیتی دشمن بازی نکنیم !!!

مذموم‌ترین و ساده انگاری ترین روش برای یک تبلیغ انتخاباتی و طرح دیدگاهها و ادعای ایجاد یک گفتمان، بازی در زمین قواعد و ضوابط حاکمیتی دشمن است ...

الزاماتی که رقیب برای ما فراهم کرده، قدرت رقایب و استقامت ما را به شدت تنزول و برنامه های سازنده تاکتیکی و اهداف استرایژیکی ما در عبور از بحرانها شکننده و سست جلوه خواهد داد ...

درحالی ما وارد بازار داغ و هیجانی انتخابات و رقابت کاذب دموکراسی می شویم که نقد اساسی بر دموکراسی غربی، الزمات حیاتی و بدیهی بر این پدیده های اجتماعی، شکل گیری و مرزبندی جریانات و  روشهای رایج  حکومت داری، بر نقش و تعامل آنها با مردم داریم ...

ولی خواسته یا نا خواسته از شیوه های بهره می جویم، که بر مبتکران آن نقد و اعتراض جدی، اساسی، ریشه ای و مبنایی داریم ...تا جای که جتی برای دوری و اعراض از آنها انقلاب و دست به رفومیسم های سیاسی و اجتماعی می زنیم !!!  

در حقیقت با یک تناقض رفتاری و فکری و چالش بنیادی، دسته پنجه نرم می کنیم و جامعه را با دست خود به صورت فزاینده وارد التهابات، دو دسته گی ها، تفرقه و نفاق سوق می دهیم ...

پس عمل به آنچه که بدان اعتقاد و باور به صحت نتایج آن در خلق حماسه های ماندگار و ایجاد گفتمان انقلابی نداریم خطای بزرگی که ما را وارد بازی دوسر باخت در رقابت با نیروها و جریانهای داخل نظام خواهد کرد که به کررا به عمد یا خواسته در حیف و میل بیت المال، تخریب رقیب به هر وسیله و روشی اقدام می نمائیم و با یک مسابقه ی بی نتیجه و بی حاصل همراه می شویم...

که اساسا هیچ تاثیری در اصلاح روند امور هم ندارد و یگانه خروجی و بازخورد آن، حیف و میل کردن بیت‌المال و اتلاف منابع ارزی و سرمایه ای کشور برای جماعتی است که به هیچ عنوان دغدغه ای برای پیاده شدن آرمان های ملت ایران و گفتمان ایستادگی و پایداری را در این حوزه فعالیت خود ندارند. 

اساسا ماندگاری یک حرکت رو به رشد تاثیرکذاز، معطوف به طراحی و اصلاح اضلاع مهندسی شده ای از قواعدی بازی است که باید از جنبه های اخلاقی ، در جهت رشد بودن و ترغیب به قبول شرایط و الزامات ما از طرف دشمن، مستثنی و کم اهمیت نباشد.

حضرت امام (ره) شیوه ای نوی از ابتکار ، باور و خلاقیت را در مبارزات سیاسی و اغتقادی خود ابداع کرد،و  با رعایت تمام قوانین خود، در عالم بیرونی با نظام سلطه وارد مبارزه شد و توانست تمامی قواعد را تغییر دهد تا جایی که مسیر رودخانه را تغییر داد...

یک زمانی کسی در تبلیغات سیاسی خود در دنیا دم از مذهب نمی‌زد ولی در حال حاضر افرادی که می‌خواهند قدرت را در دست بگیرند به کلیسا و مسجد می‌روند. چنین حرکتی که مستلزم دانش و علم کافی است و آشنایی با قواعد رسانه‌ای و هنری را هم می‌طلبد.امام توانست با اتکا بر باور دینی و بومی خود در عالم بیرونی قواعد بازی جدیدی که در انحصار دشمن نباشد پایه‌ریزی کند...

و امروز باید در فضای مجازی و واقعی نیز همین سیره سیاسی و شیوه رفتاری امام الگوی پایه‌ریزی و فعالیت ما در برابر دشمن شود.

در حالی که  امام محی الدین عصر حاضر و سر منشا’ آغاز عصر دینداری بود.توانسته بود در کنار آن تمامی چیدمان های فکری، تز و ترفندهای غرب و شرق را به چالش بگشاند.

که با انتظارات و احتمالات ما فرسنگها فاصله داشت، که به شکست بلوک الخادی کمونیستی شرق در دوران حیات مبارکشان شاهد بودیم ...

و امروز نیز صدای خرد شدن ابهت و شکننده بودن تفکرات لیبرالی و امپریالیسی غرب و علی الخصوص آمریکا را با رشد و تقویت بیداری اسلامی در منطقه و حنبش حق طلبانه و 99 % وال استریت در مهد سرمایه داری اروپا و آمریکا را با گوش غیر مسلح می شود شنید ...

 پس باید باور داشت که ما می توانیم ! و در قد و قداری هستم که بتوانیم بدون تکیه به آنچه بکه بدان اعتقاد نداریم، خلاق قواعد بازی و ایجاد گفتمان پایداری بر اساس تفکرات انقلابی نه دیپلماتی در بیان مشکلات و نارسایی ها و ارائه راهکار های بومی و سازگار با فهنگ ایرانی - اسلامی باشیم ...

انتخابات دوی ماراتن است نه دوی سرعت !!!

با طرح این سوالات که، آیا مسئله برد و باخت در انتخابات و نحوه حضور کاندیداها در رقابت با رقبا و جمع آوری آرای مردمی که قرار است پایببند به شعارها و قول های انتخاباتی و آرمانی خود باشند و کاندیدای که در حقیقت باید اصلی ترین عاملین به اجرای قوانین، مقررات در قامت یک الگوی عینی نمایان شوند به خوبی بر ایشان تفهیم موضوع و تبیین رسالت شده است یا نه ! ...

و یا آیا حضور و تبلیغات میدانی ما، فقط در ایام محدویت به یک ماه و جند هفته ای است که باید در کنار مخاطبیین آگاه و فهیم خود باشیم و بعد اژ انتخابات فقط و فقط به فکر تامین اهدافی باشیم که در قبال آنها نه شعاری دادیم و نه وکالت شرعی و قانونی از طرف حامیان خود داریم ...

عده ای فکر میکند که باید در انتخابات با یک مهندسی غلط و مذموم به عوام فریبی روی آورد و با تسخیر ذهن ها، مخاطب را از واقعیتها به رویای کاذب سوق داد در حالی که با اندیشه های ناب اسلامی و انقلابی ما تضاد و فاصله فکری و آرمانی دارد .

انتخابات با رنگ و لعاب کاذب، مخاطب فریب و  تهییج احساسات زود گذر افکار عمومی که بجای شعور با شور خیابانی و اردوکشی و به شکل مسخ شده همراه میشود، همان نکته کلیدی از آغاز انحرافی است که هدف وسیله را توجیه و اقناع هژمونی کرده است...

در حالی که انتخابات برای کفتمان انقلاب اسلامی برد و باخت نیست که با شکست دچار تزلزل و یاس شود بلکه فرصتی است برای تمرین استقامت، صبر، تلاش مضاعف در خدمت رسانی به مردم و ایمان قلبی به باور های دینی و ارزشی انقلاب و امام راحل است که از المان های نقش آفرین اساسی و کلیدی در منش  راهبری حرکت ، رشد و بقای این گفتمان برای تحقق وعده های حتمی و غیبی الهی منسجم شده است که همان تحقق وعده " آینده از آن حزب اللهی است " می باشد.

در این انتخابات باید مواظب بود تا با برآیند همزیستی مصلحتی جریان انحرافی با مافیای زر و زور به تقلب گفتمانی منجر نشود ...

در اواخر دوران دولت سازندگی که مردم از سیاست‌های اقتصادی و تبعیضات فرهنگی در تنگنا قرار داشتند، با یک تقلب گفتمانی مدیران تاثیر گذار و دخیل در دولت سازندگی حزب کارگزاران را شکل دادند و به جای پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد مدعی شدند که چرا وضعیت کشور به این صورت است !!!

آقای ناطق نوری را به عنوان ادامه گفتمان سازندگی معرفی کردند و آقای خاتمی به عنوان رقیب این گفتمان مطرح شد و هدف از روی کار آمدن دولت بعدی این بود که نسبت به دولت سازندگی اصلاحاتی صورت نگیرد و اما همان سیاست‌های توسعه اقتصادی و برهنگی فرهنگی سازندگی ادامه پیدا کند مضاف بر تغییراتی که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی و فقر و افزایش فاصله طبقاتی با حاکمیت، ملموس و قابل احصا’ عددی ، آماری و رفتاری بود...

درحالی است که باید فضای انتخابات فضای بروز چهره های تازه و جوانی باشد که فرصت  ظهور و بیان دیدگاههای را داشته که قدمای سیاست باز محافظه کار با آن سازش و اعلام پشیمانی  کرده بودند...

پس نتیجه اینکه ایجاد گفتمان انقلاب برخواسته از ارودگاه های جزیره ای و اجاره ای نیست که به علت بی برنامه گی و عدم استفاده از ظرفیت های خلاف نیروهای جوانان با نیت های پاک، بهره مند نشود و فقط بتوان در یک دوی سرعت ! در ایام انتخابات آنها را دید و لاغیر ...

" الآن مى‏بینیم در سرتاسر کشور یک مسائل انحرافى هست. و این مسائل انحرافى نمى‏شود از آن اشخاصى که خودشان مستقیم‏اند باشد. معلوم مى‏شود که یک اشخاصى منحرف در اینها وارد شدند؛ مثلًا در کمیته‏ها، در دادگاهها و در بسیج، در همه جا، در رادیو و تلویزیون، در مطبوعات، در بین اینها الآن بسیار اشخاص سالم هستند. اما چون ممکن است گاهى ساده فکرى بکنند، و یک کسى که درست نمى‏شناسند، سوابقش را درست اطلاع ندارند، به همان طورى که خودش را ظاهرسازى مى‏کند گول بخورند و وارد بکنند، یا در دادگاه وارد بکنند، یا در کمیته‏ها وارد بکنند، یا در مطبوعات که مهم است وارد بکنند. و یک وقت توجه بکنید که دارد منحرف مى‏کند آن خطى را که خود ملت داشته است که وحدت در آن بوده است و اسلام هم بوده- این دو انگیزه در رأس‏ همه امور بود- یک وقت مى‏بینید که مطبوعات یک راهى مى‏رود که طرف چپ دارد مى‏رود، یا یک راهى طرف راست دارد مى‏رود، از راه مستقیمى که ملت دنبالش هستند- که آن راه اسلام است- منحرف مى‏شوند."

(صحیفه امام، ج‏13، ص: 474)

بازتاب این مطلب  در رسانه های سایبری و اطلاع رسانی :

پایگاه خبری تحلیلی عرش نیوز

پایگاه اطلاع رسانی قطره

 پویش خبر

پایگاه اطلاع رسانی صدای قزوین

مجله خبری توج نیوز

فرهنگ نیوز

درگاه انعکاس پیوند های سایبری حزب الله (عمارنامه)

سایت ائتلاف خادمان

شبکه اجتماعی حاج رضوان (عماد مغنیه)

گروه فرهنگی دیدار

مرجع وبلاگ های استان آذربایجان شرقی " آذربایجان بیدار "

پایگاه خبری و تحلیلی سربلند نیوز

...

 لینک مرتبط:

لطفا جهت آشنایی با ائتلاف خادمان کلیک فرمائید :ائتلاف خادمان " چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا "

/ 13 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی

جناب آقای تقی زاده ضمن آرزوی توفیق ، خاطر نشان می کنم که اسم جناب آقای لطیف لطیفی را از اسامی ائتلاف جا انداخته اید ، یا عمدی و یا سهوی !!!!!!!!!! که این امر جای تأمل دارد ......

گلستان بلاگ

با تشکر از مطلب خوبتان. مطلب شما با نام خودتان در گلستان بلاگ منتشر شد. گلستان بلاگ منتظر مطالب شماست. http://golestanblog.ir/?p=5209

یک مبلغ ائتلاف خادمان

جناب تقی زاده سلام ، همین اول راه میثاق نامه ائتلاف رو رعایت نکردین . چرا اسم یک نفر از افراد ائتلاف رو تو اسامی ذکر نکردین ؟ مگر ایشون هم جزء ائتلاف خادمان نیستن ؟ آیا باید من هم به کسانی که ائتلاف رو تبلیغ کردم بگم که اسم شما رو از اون ائتلاف خط بزنن ؟؟؟؟؟

م.محمدی

سلام اومده بودم مطلبتونو بخونم، عکس وبلاگتونو دیدم نخوندم ببخشید که رک میگم انگار خیلی با خودتون حال میکنید

آذربایجان بیدار

سلام تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتون در " آذربایجان بیدار" " خطر بزرگ در راه است !!!" با آدرس: http://cybertabriz.blogfa.com/post/401 در این سایت انتشار یافت. منتظر مطالب خوب شما هستیم.

علی

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار عیدتون مبارک سلامپممنونم از حضورتون دست شما درد نکنه توفیق یارتان [گل]

مشكات

سلام دوستان و همراهان و وبلاگ نويسان عزيز (قابل توجه دوستان تبريزي) اسامی نامزدهای مورد حمایت ائتلاف خادمان شوراي شهر تبريز (اسامی بر اساس حروف الفبا مرتب گردیده اند) حبیب اله آخوندی بناب محمد حسن اسوتچی رسول اصغری رحیم اکبرنژاد بهزاد پروین قدس علی پور عیسی امیر تقی زاده حسین جدیری مسعود حسین زاده علی اکبر دادجویان سید مهدی رضایی نبیی غلامرضا زکی مهدی شمشیری طاهر شه منظری لطیف لطیفی محمدعلی مالک کهنمویی کریم محمد زاده مارالانی اصل جهت كسب اطلاعات بيشتر به http://khademan4.ir/ مراجعه فرماييد. اميدوارم ضمن راي به اين افراد شايسته و قابل اعتماد در باز نشر مطلب نيز سهيم باشيد. موفق باشيد يا علي

حديث

سلام.... خسته نباشيد. !!!!!!!!!! بسي زياد جاي تامل داشت. چي گفتيد چي برداشتيم.... موفق باشيد

علی

سلام خوبین؟ دست شما درد نکنه خیــــــــلی عــــــــــالی است به دلائلی همه نظرات از وبلاگ پریده خوشحال میشم در نظر سنجی شرکت کنید. بهترینها را براتون آرزو میکنم تو فیق یارتان[گل]

نریمان

سلام دوستان شبکه نصر مجموعه کلیپ هایی رو از فرمایشات امام خامنه ای تولید و با زیرنویس عربی، انگلیسی و فرانسوی در اختیار کاربران قراد داده بیانات امام خامنه ای با موضوع " مردم بودند..." کلیپ با زیرنویس انگلیسی: http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=23&lid=8296 کلیپ با زیر نویس عربی: http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=23&lid=8304 کلیپ با زیرنویس فرانسوی: http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=23&lid=8297