باران رحمت در شناخت قتنه !

در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشوار است شناخت اطراف قصه دشوار است شناخت مهاجم و مدافع ، ظالم و مظلوم ، دشمن و دوست دشوار است بایستی گره گشایی کرد بایستی حقیقت حقیقت را باز کرد گرههای ذهنی را باز کرد و این تبیین لازم دارد فرمود:" الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر" (١) می دانید پرچم امیرالمومنین سختی اش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست آنچنان واضح نبودند دشمن همان حرفهایی را می زد گاهی که دوست می زند همان نماز را که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت می خواندند توی اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل ، صفین، و نهروان نماز جماعت می خواند حالا شما باشید چه کار می کنید.

بصیرت خودتان را بالا ببرید آگاهی خودتان را بالا ببرید حقیقت را باید فهمید .

در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود چون آن جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشت این کسی که از این طرف خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایستد و مقاومت کند جناب عمار یاسر بود یک جا می دید اختلاف پیدا شده یک عده ای دچار تردید شده اند بگو مگوشان هست خودش را می رساند آنجا به سرعت برایشان حرف می زد صحبت می کرد تبیین می کرد این گره ها را باز می کرد.

نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران بوجود بیاورند. رسا بگید ، روشن بگید ، مبین بگید آنچه را که می فهمید هیچ انتظار نیست حق هم نیست که انتظار باشد کسی بر خلاف فهمیده خودش حرف بزند اما اونیکه فهمیدید را بگید سعی هم بکنید که اونچه که فهمیدی درست باشد.

کجا هستند اون کسانیکه، اون شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی بستند این عمار !! این عمار !!!

 این عمار ! (باران رحمت در شناخت قتنه) صورت 3pg:

http://www.4shared.com/file/141451466/b25eb171/rahbar-ammaar.html

این عمار(باران رحمت در شناخت قتنه) ! بصورت فایل فشرده :

http://www.4shared.com/file/141451626/d5b6a01b/___online.html

پس نوشت (١): آگاه باشید حمل نمیکند این علم را مگر اهل بصیرت و اهل صبر .

 --------------------------------------------------------------------------

مردم خون گرم و خداجوی مازندان صفحه ای از تبلور وحدت ملی و دینی بین مردم و رهبری را در زیر باران رحمت ، هدیه  ولایت تجربه کردنند که این تجربه تحقق آروزی مبارز و مجاهد نستوه میزا کوچک خان جنگلی در استکبارستیری و حفظ تمامیت ارضی این خطه بود.... 

باران رحمت صورت فایل 3pg:

http://www.4shared.com/file/141450947/470b1753/88-07-15-baran.html

باران رحمت بصورت فایل فشرده :

http://www.4shared.com/file/141451321/4d19f753/___online.html

/ 0 نظر / 11 بازدید