انفلاب رنگی با پازل راهبردی در ایران (1)

 

 

تا قبل از اعلام نتایج انتخابات، کمتر کسی قبول می‌کرد که میرحسین موسوی اتوبان لشکرکشی و تهاجم کسانی است که قصد براندازی نظام را دارند؛ اما اکنون که میرحسین و عوامل اصلی هدایت‌کننده و کنترل‌کننده او نقاب از چهره برانداخته‌اند و آشوب و اغتشاش را جانشین تسلیم به رأی مردم کرده‌اند دیگر فهم این نکته سخت نخواهد بود که: موج سبز میرحسین و حامیان و هادیان او تدارک یک انقلاب رنگی دیگر در ایران است.

فعالیت‌ها و اقدامات جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از آنکه عرصه رقابت در طرح و اندیشه‌ها باشد به محاکمه دولت نهم تبدیل شده بود؛ محاکمه‌ای که اکنون با آشوب خیابانی و تلاش برای تکرار حادثه کوی دانشگاه وارد مرحله دیگری شده است.

شاید در نگاه اول این‌گونه به ذهن متبادر ‌گردد که این قبیل انتقادات و اظهارنظرها نوعی بهره‌گیری از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جنگ روانی است که برای منفعل کردن رقیب به کار گرفته شده است؛ اما توجه جدی به اظهارات و برنامه‌های تبلیغاتی آنها، اهداف و مقاصد پشت پرده‌ای را آشکار می‌کند. قرائن و شواهد نشان می‌دهد تلاشی مرموزانه، استتار شده و بسیار پیچیده طراحی و پیاده شده است تا زمینه یک انقلاب رنگی را در ایران فراهم آورند. روزنامه‌ها و سایت‌های مهاجم به دولت نهم، سرشار از این شواهد و قرائن است.

برخی از آنها را چنین می‌توان شمارش کرد:
1- تشکیک در سلامت انتخابات و القای تقلب در انتخابات شش ماه از ثبت نام نامزدها برای انتخابات
2- طرح نظارت بین‌المللی بر انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا قبل و شورایی حکمیت بعد از انتخابات
3- افزایش انتظارات و مطالبات عمومی جهت چالش دولت وقت
4- تلاش برای سلب اعتماد مردم از نظام و القای نا‌کار‌آمد بودن حاکمیت در عرصه اقتصادی
5- هجمه‌ به گفتمان انقلاب (امام و رهبری )در اسکتبار ستیزی و توجه به گشورهای تحت ظلم عل الخصوص مسلمان
6- اعلام خطر، تهدیدنمایی، بحران‌نمایی و سیاه‌نمایی از اوضاع کشور
7-توهین و تخریب و دروغ‌بافی بی‌سابقه علیه دولت علی الخصوص شخص رییس جمهور

٨- لشکرکشی و به صحنه آمدن تمامی مخالفین و معاندین نظام اهم مطرودین حیات امام و ...

 

انقلاب مخملی چیست؟

انقلاب‌های مخملی یا "انقلاب‌های رنگی" یا "گُلی" از شیوه‌های براندازی نرم است که نوعی سرنگون کردن حاکمیت و جابجایی قدرت است و از شیوه مبارزه منفی و نافرمانی مدنی بهره می‌گیرد. در برخی از کشورهای اروپای مرکزی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی انقلاب مخملی طراحی و پیاده شده است. این واژه برای نخستین بار از سوی والسلاوهادل -رئیس جمهور پیشین چک، که در آن زمان رهبر مخالفان چکسلواکی سابق بود- به ادبیات سیاسی وارد شد.

در سال 1989 طی یک دوره شش هفته‌ای، مخالفان حکومت در چکسلواکی با انجام سلسله اقداماتی زنجیره‌ای توانستند رژیم حاکم را سرنگون کرده و قدرت را در دست بگیرند.

این طرح و ایده به ترتیب در کشورهایی همچون صربستان، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان منجر به تغییر طبقه حاکم شد. غرض اصلی از طراحی و پیاده‌سازی انقلاب‌های مخملی، براندازی حکومت‌هایی است که امریکا آنها را مانع بسط و گسترش سلطه خود می‌داند.

برخی از اهداف امریکا از ساماندهی انقلاب‌های رنگی از این قرار است:
1- تسلط بر مناطقی که از جهت سیاسی و راهبردی اهمیت ویژه دارند.
2- کنترل مسیر انتقال انرژی و جلوگیری از تسلیحاتی شدن آن
3- حذف یا مهار نظام‌هایی که مانع گسترش سلطه امریکا هستند
4- ممانعت از ایجاد اتحادیه‌های نظامی و امنیتی در آسیا، خاورمیانه و آسیای مرکزی
5- همسو نمودن کشورهای مورد نظر با سیاست‌های امریکا
6- فرصت‌سازی اقتصادی برای امریکا

7- مهار بیداری اسلامی
8- تشدید مسانل قومیتی و تجزیه طلبی در راستای ازبین بردن اتحاد و انسجام ملی
ادامه دارد ......

/ 2 نظر / 9 بازدید
یارآشنا

درختان رادوست میدارم که به احترام تو قیام کرده اند وآب را که مهرمادرتوست . خون تو شرف راسرخ گون کرده است: شفق آینه دار نجابتت و فلق مجرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای درفکر آن گودالم که خون تورا مکیده است هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم درحضیض هم می توان عز یزبوداز گودال بپرس ! شمشیر ی که برگلوی تو فرودآمدهرچیزو همه چیزرا درکائنات به دوپاره کرد: هرچه درسو ی تو حسینی شد ود یگرسو یز ید ی