آمده ام .... !

احساس می کنم در این چهار سال از آرمانهای نظام و انقلاب فاصله گرفته ام

آمده ایم تا جامعه را به آرمانهای امام خمینی (ره) نزدیک کنیم ...

جوانان ما امروز آزادی و امنیت ندارند . آمده ایم تابه آنها بر گردانم ...!

  

آمده ام تا از افت ارزشها جلو گیری کنم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید