زندگی ایرانی - اسلامی ، سبک زندگی شهری (1)

در حقیقت شورا های شهر و روستا، محل تحمل و تضارب آرا و طرح مباحث و دیدگاههای اجرایی و عملیاتی نخبگان اجتماعی و فرهنگی منتخب عامه مردمی است که برای اصلاح سبک زندگی شهری و روستای آن جامعه برنامه ای جامع و کاملی در دستور کار کمیسیونها و کارگروهها فرهنگی - اجتماعی، برنامه ریزی کاربردی باید داشته باشند...

و اگر غیر از این تصور شود راه به بیراهه، اتلاف زمان و سرمایه های معنوی - فرهنگی شهر ها و روستا نیز برای این دوره قابل پیش بینی است ...

اشتباه فاحشی که بیشتر نامزدها برای حضور در ثبت نام و دعوت عمومی برای مشارکت مردم در انتخابات شهر و روستا ، بدان مرتکب می شوند، عدم نگاه صحیح و عملیاتی به وظایف و ساختار اجتماعی - فرهنگی، شورا های شهر و روستا و خواسته ها و انتظارات به حقی است که ما هر روز با آن در ارتباط و به واقع با آن زندگی می کنیم ...

اکثرمان ! از ماه عسل چهارساله عملکرد شوراهای شهر و روستا، فقط به انتخاب یک شهردار فرمایشی و سفارشی استاندارها، جنگ و دعواهای قومی و حزبی در صحن علنی مراکز تصمیم گیری های اجرایی شهری و روستای، ذهینیت و حمیت داریم و لاغیر...!

باید از عقلا و ریش سفیدان شهر و روستا ! پرسید که چرا به آینده فرهنگی - اجتماعی خود، آیندگان و حفظ و حراست از آنچه که از گذشته به ارث و میراث داریم بی علاقه و احساس مسئولیت نمی کنیم ...

مگر قرار نیست ! در کنار ایجاد فضای تفریحی و رفاهی و اصلاح مبلمان شهری ، افزایش رفاه معیشتی ، ساخت مترو ، زییاسازی شهری و محل سکونت و فراهم کردن زمینه های مشارکت واقعی شهرواندان در اداره شهر و روستا و تسهیل راههای دسترسی به شبکه های خدمات عمومی، برنامه ای جامع و تدوین شده  برای کاهش ناهنجارهای اجتماعی - فرهنگی شهری و روستای متناسب با عادات و رسوم و صد البته اعتقادات دینی و باورهای ارزشی -اسلامی داشته باشیم ...

تلاش کم و بیشی برای اصلاح دید بصری ، طرز راه رفتن ، پیاده شدن و سوار شدن و ایجاد جای پارک در کلانشهر ها و آداب لانه های عنکبوتی در آرپاتمان انجام می شود !!!

ولی آیا بودجه ای ناچبز که از طرحهای عمرانی، و آنچه که در آخر سال مانده است برای اصلاح گلوگاه های تاثیر گذر بر روح و روان فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم از هر گروه و جناحی در لایه های باند بازی و طایفه گرایی ، نظام ناقص احرایی قوانین و مصوبات شهر و روستا در نظر گرفته نشده و برای آن برنامه نداریم و یا آیا در آینده فکر و ایده ی ! خواهیم داشت ... 

در حالی که باید یکی از آیتم های ادله تشخیص و تائید صلاحیتها، بررسی برنامه های ارائه شده و طرحهای بهتر زیستن که در گرو عمل و کنش به اعتقاداتی باید باشد، که به آنها ایمان و باور داریم، در حالی که بسیاری از برنامه ها و مراجعات ما به سامانه های رفاه و خدمات  شهری ، با آنها مغایرت و در تضاد می باشد.

و در اجرای قوانین مصو ب که در شوراهای شهر و روستای لحاظ می شوذ ، کیفیت فدایی کمیت شده است. چرا ؟!!ّ

هدف از طرح و بیان سبک زندگی ایرانی اسلامی از طرف مقام معظم رهبری شاید به نظر نگارنده این سطور شاهدی واضح بر تاکید معظم له بر اصلاح سبک زندگی شهری باشد که مقدمه الزام آور بر پیشرفت و ترقی متوازن با ایجاد تمدن اسلامی است و ما را بیخود، بی جهت و بی هدف درگیر مسائلی کرده است که ابزارها و بودجه های مصوب شورا ها برای رفاه شهروندان تبدیل به بلایای روحی و روانی شده است که گریزی در مدرنیته شدن شهری و شهروندی ! برای آن تصور نشده است ...

شاید اگر برنامه ها و دور نماها و کلان اندیشی های فرهنگی بهتر تصویب، کار کارشناسی همراه با تعهد به مرحله اجرا با توانمندی و تخصص بالا انجام می شد، امروز در دهه پیشرفت و آغاز تمدن اسلامی - ایرانی الگوهای بهتر و قابل ارائه ای از شهر نشینی و تمرکز بر ارجیحت زندگی روستای  بر تمرکز شهری در برنامه کلانشهرها برای بررسی و اصلاح الگو ها در دستور کار داشیم ...

دغدغه مهمی که برخی از کاندیداهای محترم از آن غفلت و بدور مانده اند عدم برنامه ریزی و نداشتن برنامه کاری و عذم درک درست از سیک زندگی شهری با محوریت سبک ایرانی - اسلامی در کنار طرحهای اجرابی مبلمان شهری و روستای ، انتخاب شهردار و بودجه شهرداری ! می باشد.

لذا آثار مخربی که در این چند سال اخیر با اجرای ناقص و غیر کارشناسی مصوبات شهر و روستا قابل رصدر و فهرست کردن است می توان به نمونه های از آن اشاره کرد :

1) عدم هویت‌بخشی و انتقال ارزش‌ها در روح و کالبد برنامه های شهر و شهرسازی

2) تهی ماندن مبلمان شهری از روح دینی و ترویج خشونت و ناهمگونی دید بصری و روحی

3) تقریب و زمینه سازی بی حیای  در اماکن عمومی با راه اندازی فرهنگسرا های مختلط و غیر نظارتی

4) ساز و ساخت های بی ضوابطه ای که سود ملاک و اساس مجوزهای شهرسازی است گه آسیب جدی بر روابط خانواده هاست.

5) تشدید اخلاق گریزی در روابط شهروندی که مزاحمت های و تعریض به حقوق شهروندی که با پول شویی در شهردارها قابل جبران و ترمیم نیست . 

 6) ...

بی شک پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تجربیات سالهای اجرای قانون شهر و روستا، اصلاح زندگی شهری و رسیدن به زندگی سالم شهری در راستای در بهره گیری از الگو و قرائت های جدید از سبک زندگی ایرانی - اسلامی و تغییر نگرش های در ساخت و ساز و رفتار های شهروندی می باشد. لذا به نظر می رسد نگته کلید موفقیت در دهه پیشرفت و ایجاد تمدن نوین اسلامی در سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری  نهفته میباشد که فرمودند:

" یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوهى زیستن - اینها عبارةٌ اخراى یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدرى بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى ، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهى اساسى و مهمى است. بحث کنیم دربارهى اینکه در زمینهى سبک زندگى چه باید گفت، چه میتوان گفت. عرض کردیم؛ این سرآغاز و سرفصل یک بحث است. "

ما اگر پیشرفت همه‌جانبه را به معناى تمدن‌سازى نوین اسلامى بگیریم - بالاخره یک مصداق عینى و خارجى براى پیشرفت با مفهوم اسلامى وجود دارد؛ اینجور بگوئیم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامى، ایجاد یک تمدن نوین اسلامى است؛ این محاسبه‌ى درستى است - این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزارى است؛ یک بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید رسید.
 آن بخش ابزارى چیست؟ بخش ابزارى عبارت است از همین ارزشهائى که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامى، اعتبار بین‌المللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن است؛ وسیله است.
اما بخش حقیقى، آن چیزهائى است که متن زندگى ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگى است که عرض کردیم. این، بخش حقیقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئله‌ى خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزى، تفریحات، مسئله‌ى خط، مسئله‌ى زبان، مسئله‌ى کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌اى که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، که متن زندگى انسان است.
اگر ما در این بخشى که متن زندگى است، پیشرفت نکنیم، همه‌ى پیشرفتهائى که در بخش اول کردیم، نمیتواند ما را رستگار کند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانى ببخشد؛ همچنان که مى‌بینید در دنیاى غرب نتوانسته. در آنجا افسردگى هست، ناامیدى هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بى‌هدفى و پوچى هست؛ با اینکه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفتهاى گوناگون علمى هست، قدرت نظامى هم هست. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگى را، این بخش اصلى تمدن را اصلاح کنیم. البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم. خب، باید آسیب‌شناسى کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟
بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها، یکباره یک حرکت جمعى و عمومى انجام بگیرد؛ نه، این کارها باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستورى هم نیست؛ اینها فرهنگ‌سازى لازم دارد. همان طور که گفتم، کار نخبگان است، کار فرهنگ‌سازان است. و شما جوانها باید خودتان را براى این آماده کنید؛ این، رسالت اصلى است.
ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآورى ترویج میکنیم، هر مبتکرى و هر ابتکارى را با احترامِ تمام بر روى چشم مینشانیم - این به جاى خود محفوظ - اما همان طور که گفتیم، اصل قضیه جاى دیگر است؛ اصل قضیه، درست کردن سبک زندگى است، رفتار اجتماعى است، اخلاق عمومى است، فرهنگ زندگى است. باید در این بخش، ما پیش برویم؛ باید تلاش کنیم.
تمدن نوین اسلامى که ما مدعى‌اش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامى میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج عزت است؛ ثروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بین‌المللى هم دنبالش هست؛ همه چیز با او خواهد بود، همراه با معنویت.
۱۳۹۱/۰۷/۲۳
 

 لینک مرتبط:

لطفا جهت آشنایی با ائتلاف خادمان کلیک فرمائید :ائتلاف خادمان " چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا "

/ 6 نظر / 43 بازدید
حديث

سلام.... خسته نباشيد. استفاده كردم از مطلبتون و با اجازه كپي شد.. مچكرم.حلال كنيد. ياعلي

نستوه

سلام بسیار عالی بود[گل]

آذربایجان بیدار

سلام تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتون در " آذربایجان بیدار" " زندگی ایرانی - اسلامی ، سبک زندگی شهری" با آدرس: http://cybertabriz.blogfa.com/post/327 در این سایت انتشار یافت. منتظر مطالب خوب شما هستیم.

گلستان بلاگ

با تشکر از مطلب خوبتان مطلب شما با نام خودتان در گلستان بلاگ منتشر شد گلستان بلاگ منتظرمطالب شماست http://golestanblog.ir/?p=3779

الهه ایمان طلب

با سلآم میشه کلیپ صوتی که از رهبر معظم در وبلاگتان هست به من بدهین و راهنماییم کنین که چجوری در وبلاگم استفاده کنم ممنون