دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

سرمایه گذاری درعدالت

 

سرمایه گذاری در عدالت


* تعریف سرمایه گذاری:
تجمیع تمامی نقاط قوت و ضعف انسان برروی نقطه ای مشترک در موضوعی همسان را میتوان پایه تعریف سرمایه گذاری قلمداد کرد.


* تعریف عدالت
عدالت بستر تحرک و پویایی انسان برای رسیدن به هدفی مشخص بدون مزاحمتهای قابل درک درمسیر رقابت با سایر جویندگان همان هدف در زمانی معین .


* آیا می توان در موضوعات علوم انسانی اصلا سرمایه گذاری کرد؟

بله می توان در تمامی موضوعات به فرا خور زیرساخت های حاکم بر فرهنگ جوامع انسانی و اعتقادی آن سرمایه گذاری جهت دار و موثر کرد.


*ضرورت سرمایه گذاری در عدالت
بنظر نگارنده این سطور اگر بخواهیم چامعه فاضله ای که آمال و آرزویی هر انسان آگاهی میباشد. داشته باشیم باید درمفهوم عدالت فکر کنیم و دنبال راهکارهای رشد و رفع موانع آن سرمایه گذاری کنیم زیرا که اگر عدالت مبنایی تصمیم گیریهای خرد درنزد عامه مردم و کلان درنظر حاکمان تصمیم سازباشد.آن وقت که دیگر دغدغه بنام تبعیض برای عموم مردم و اضطراب تصمیم کیری و عدم قدرت و جرات اجراء برای مدیران درسطوح مختلف جامعه درتمامی عرصه های قابل تصورنخواهد بود.
که این همان امنیت اجتماعی برای آحاد مردم و اعتماد متقابل بین ملت ومسئولین خواهد بود.که نتایج آن در لایه های فکری توده ها رسوخ میکند و دیگر فکرجدایی و فاصله طبقاتی مفهومی قابل عرضه نخواهد بود.

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱
تگ ها : عدالت