دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

دستکش مخملین !

 

 http://www.4shared.com/account/file/153041380/3d35555e/88-08-12-iran-usa.html

دهه سوم انقلاب در حالی قدم به دهه چهارم خود می گذارد که با عقبه ای پر تنش در روابط بین الملی خود با غرب علی الخصوص آمریکا را سپری کرده است ...

 

تنشی که در این سه دهه گذشته به اتلاف انرزی انسانی و مادی برای انقلاب نوپایی ایران اسلامی داشته است ...


چرایی و علت این همه توطئه ، تنش و پرورش و به کارگیری هزاران جاسوس و ارائه دکترین های متعدد در کاخ سیاه و سفید بر روی میزکاری و برنامه ای ثابت در سازمان سیا در ارتباط با ایران در نکته ای قابل تامل و استرازیک امام راحل یعنی نفی پذیرش رابطه گرگ و میش و شعار عملیاتی ما می توانیم در کنار رسیدن به استقلال علمی و اقتصادی نهاده شده است ... 

سیاستگذاری سران و هئیت حاکمه آمریکا که از سوی مافیایی صهیونیسم هدایت و حمایت می شود در طول این ٣٠ سال از مکانیزم های مختلف جهت بازیافت و برون رفت از فضای بی اعتمادی و رسیدن به سالهای سلطه آمریکا و سران بهایی در دوره پهلوی از هزاران نقشه و طرح نرم و سخت استفاده نموده اند تا بتواند جای پایی دوباره در این منطقه استرازیکی و ژئوپلوتیکی جهان یعنی خاورمیانه باز کنند...

به واسطه این نگرش استکباری و استثماری که در ادامه تسهیل طرح گسترش اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بود ، انقلاب دینی ایران مانعی جدی بر مسیر روان فتوحات رزیم صهیونیستی در کشورهای عربی اسلامی بود که در اثر بیداری جهان اسلام با زعامت و رهبری معمار انقلاب حضرت امام خمینی بی اثر گشته بود...

امروز تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران ،‌ بر تن رنجور و ستم دیده خود علاوه بر زخم های استبداد صغیر و کبیر در تاریخ معاصر خود شاهد بدفهمی ها و کج سلیقگی سردمداران غرب و شرق از روحیه و خاستگاه دینی ملت ایران دست به یکسری اقدامات زدند که بعنوان محل شاهد به نمونه های از آن اشاره میگردد :

١) کودتایی ٢٨ مرداد ١٣٣۴که اولین تجربه سازمان سیا در ایران با عنوان عملیات آزاکس بود ...

 ٢) پیشنهاد  طرح کاپیتولاسیون در اسفند ١٣۴٠ به دولت امیراسد...علم  و تصویب آن در ٢١/٧/١٣۴٣ توسط حسنعلی منصور بود...

٣) حمایت علتی از شاه به واسطه اطلاعاتی و مالی با اعزام و استقرار مستشاران دائمی سیا و سنای آمریکا در ابران ...

۴) بلوکه کردن اموال و ذخابر ارزی ابران و عدم استراد شاه فراری

۵) عملیات طیس در ۵/٢/١٣۵٨برای آزادی ۵٠ جاسوس آمریکایی

۶) کودتای نظامی نقاب در ١٨/ ۴/١٣۵٩ توسط افسران شاه و باحمایت سازمان سیا

٧) آتش افروزی جنگ ایران و عراق با حمایت علنی آمریکا ٣١/۶/۵٨

٨ ) حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و حمله به شناورهای نفتی ایرانی در جهت تکمیل حلفه محاصره اقتصادی و نظامی ایران .

٩) کشتار حجاج ایرنی در روز ٩/۵/١٣۶۶توسط مزدوران آمریکا در لباس نیروهای امنیتی و گارد سعودی

١٠) حمله به ایرباس مسافربری شماره۶۵۵در ۴/۴/١٣۶٧وشهادت ٢٩٨نفر زن و کودک بی دفاع در آسمان خلیج فارس

١١) تحریم اقتصادی ایران و تمدید به مدت سه دهه متوالی

١٢) راه اندازی و حمایت از شبکه های ماهوارهای و رادیویی در راستای تخریب باورها و اعتقادات دینی

١٣) حمایت و پیگیری اقدامات آشوبگران در ١٨/۴/ ٧٨ و اعتراف به دخالت آشکار در امور ایران  

١۴) لشگر کشی به منطقه خاورمیانه و افغانستان و عراق به بهانه ١١ اسپتامبر ٢٠٠١و تنگ کردن حلقه محاصره ایران ..

١۵) اقدام در جهت جلب حمایت جهانی برای فشار به ایران برای تعلیق انرزی هسته ای

١۶ ) نامیدن ایران بعنوان محور شرارت و تروریسم توسط بوش در ٢٠٠٢ 

١٧) و در آخرین اقدام با کودتای ناگام رنگین در ایران بر خباثت های بیش از سه دهه خود صحه گذاشتند...

پس به حقیقت می توان بر سخنان حکیمانه امام و رهبری تکیه نمود که :

رابطه با آمریکا با نتیجه مطلوب آنها همان رابطه گرگ و میش است که ما نمی خواهیم ...

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳