دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

بهشت بی بهانه !

٢١ سال پیش پرونده هشت سال دفاع مقدس را امام خمینی(ره)با نوشیدن جام زهر بست. از جنگ و جبهه و شهدا و شب عملیات و ...خیلی حرف زده شده اما آنهایی که در آن زمان بودند و بوی باروت و خون را از نزدیک شنیده اند می دانند که خیلی چیزها را به لغت نمی توان وصف کرد . باید بود و دید .باید با گوشت و خونت بچشی .باید هم رزمت را در خاک و خون ببینی تا بدانی در خون غلطیدن به چه معناست . باید زیر گلوله به نماز بایستی تا بفهمی بهشت را به بهامی دهند نه بهانه
اما امروز عده ای  گرفتار مطامع سیاسیونی شده اند که خداشان در زمین قدرت و رسیدن به حکومت به هر شکل ممکن می باشد
حتی برای اعتراض به خدا و استیضاح ائمه افکار شیطانی دارند. و دنبال الگوی زنانی بهتر از حضرت فاطمه (س‌) می گردندو اندیشه ناب امام (ره) را به موزه تاریخ رهسپار می کنند
حتی بری رسیدن به خواسته شان عده ای اجیر شده را وادار به نماز اولی ! با کفش و بی وضو بدون رعایت آداب بدیهی نماز می کنند
اینان ادامه سلسه قوم گوساله پرست سامری اند که فریب زر و قدرت هوای و هوس خود شده اند
  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳