دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

مناظره بدون شرح!

دکتر محمود احمدی نژاد :برای دفاع از ملت مجبورم در مناظره ها پرونده یک گروه را که با حضور ٢۴ ساله در مناصب کشور ، ریشه مشکلات کشور را بوجود آورده اند فاش کنم.

 

دکترمحمود احمدی نژاد:کاندیدا ها و ستادهای انتخاباتی فهرست اموال خود را به ملت اعلام کنند.

دکترمحمود احمدی نژاد:با گردن کلفت ها باید برخورد شود تا عدهای خیال نکند مملکت ارث پدری  آنهاست .

همانند صدر اسلام زیاده خواهان طاقت اجرای عدالت را ندارند.

دکترمحمود احمدی نژاد: از کسانی که منافع نا مشروع شان تهدید شده ،انتظاری جز هزینه های بی حد و حساب برای تخریب دولت نهم نمی رود.

دکترمحمود احمدی نژاد: به نوکری ملت ایران و ایستادن بر منافع مردم و فحش خوردن و کوتاه نیامدن در این راه افتخار می کنم .

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢