دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

نمایه سنجی 2

ارزیابی عملکرد فرهنگی دولت نهم !

١.خیلی عالی                    ٧/١١%

٢.عالی                            ٧/١١%

٣.خیلی خوب                             ۶/١٧%

۴.خوب                                              ۵/٣٣%

۵.متوسط                                          ۵/٣٣%

۶.بد                       ٠%

٧.خیلی بد                     ٧/١١%

 

تاریخ نظر سنجی : ٣٠/٠۶/١٣٨٧

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢