دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

نمایه نظرسنجی 1

نمایه نظرسنجی از مخاطبین 1

چگونه می توان محاصره مردم غزه را شکست !

 

١.عملیات استشهادی ٨/۵٧ %
٢.کمک مالی و فکری ۵/١٠ %
٣.فشار تبلیغاتی در دنیای مجازی ۵/١٠ %
۴.شکایت به سازمان ملل ٢/۵ %
۵.حمایت کنفرانس کشورهای اسلامی ٢/۵ %
۶.کمک سران کشورهای عربی ٢/۵ %
٧.این مسئله ربطی به ما ندارد ٢/۵ %


تاریخ نظر سنجی : ١٠/١٠/١٣٨٧

 

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢