دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

سرگذشت انبیـــا

 

ساقی سرمست ما دیوانه نیست
سرگذشت انبیـــا افسانه نیست


آنچه در دستور کار انبیــاست
جنگ با مکر و فریب اغنیاست


چیست در انجیل و تورات و زبور
آیه های نــــــور و تسلیم و حضور


جمله ادیان ز یک دین بیش نیست
جــــز الوهیت رهی در پیش نیست


خانقــــــاه و مسجـــــد و دیر و کنشت
هرکه را دیدم به دل بت می سرشت


لیک در بتخانه دیدم بی عدد
هر صنم سرگرم ذکر یا صمد


یا صمد یعنی که ما را بشکنید
پیکــــــر ما را در آتش افکنید


گر سبک گردیم در اتش چو دود
می توان تا مبدا خود پرگشـــــود

  
نویسنده : امیر تقی زاده ; ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱